Usługi budowlane to ogromny obszar gospodarki

Na co dzień nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak ważne jest wszelkiego rodzaju budownictwo dla gospodarki narodowej, zatrudnienia i zapewnienia ludziom możliwie dobrych warunków życia: mieszkania, pracy, wypoczynku, rozrywki, komunikacji. Samo nazwanie i wymienienie wszystkich usług budowlanych jest niemożliwe.

Najważniejsze usługi budowlane

Poniżej długa lista usług budowlanych, nieroszcząca sobie pretensji do bycia kompletną. Pokazuje skalę i olbrzymią różnorodność ich występowania. A więc mamy następujące usługi budowlane:

 • Kompleksowa budowa domów;
 • Usługi budowlane w zakresie pomieszczeń na centra komputerowe;
 • Związane z nieruchomościami mieszkalnymi i komercyjnymi;
 • Usługi budowlane w zakresie inżynierii lądowej i wodnej, prace rozbiórkowe w budynkach, prace budowlane i ziemne, konserwacyjne i naprawy budynków, prace izolacyjne i uszczelniające w budynkach, prace stolarskie;
 • Usługi inżynierii drogowej, mostowej, tunele zwykłe i podmorski, wynajem maszyn budowlanych, wynajem koparek;
 • Montaż i naprawa wind;
 • Budowa fabryk, budowa portów, budowa rurociągów, konserwacja rurociągów, prace tynkarskie;
 • Usługi budowlane w zakresie uzdatniania wody i energii;
 • Doradztwo budowlane, zarządzanie budową, planowanie i nadzór budowlany oraz konserwacja i remonty budynków;
 • Najliczniej reprezentowane usługi budowlane, na przykład świadczone przez malarzy, tynkarzy, hydraulików, instalatorów systemów grzewczych lub dekarzy;
 • Instalowanie, konserwacja i naprawa trybun do siedzenia na stadionach;
 • Układanie, konserwacja i wymiana podziemnych, podmorskich, naziemnych i nadziemnych kabli energetycznych i kabli wielozadaniowych;
 • Usługi budowlane związane z projektami infrastrukturalnymi, przemysłowymi, mieszkaniowymi i biznesowymi, ich finansowanie i zarządzanie nimi;
 • Organizacja, pośrednictwo i wykonywanie wszelkiego rodzaju usług technicznych – usług w zakresie budownictwa technicznego, usług montażu technicznego oraz montażu części zamiennych i akcesoriów;
 • Usługi i prace związane z rekonstrukcją, restauracją i naprawą obiektów budowlanych, usługi konserwatorskie obiektów historycznych;
 • Tradycyjne i eksplozyjne likwidowanie efektów pracy budowlańców, czyli wyburzenia;
 • Usługi budowlane, w szczególności usługi pośrednictwa oraz inne usługi pomocnicze w dziedzinie budownictwa, w tym m.in. doradztwo, informacja budowlana, nadzór budowlany i wynajem sprzętu;
 • Usługi budowlane w zakresie materiałów ogniotrwałych.

Powyższa lista doskonale pokazuje, jak wszechstronne i liczne są usługi budowlane. Nawet tak prozaiczny i często spotykany typ usługi jak zwykłe stany surowe zamknięte, można z powodzeniem sklasyfikować według kilku typów i rodzajów.

Kluczowe znaczenie dla utrzymania i rozwoju infrastruktury

Usługi budowlane utrzymują przy życiu i w dobrym zdrowiu całą gospodarkę. Wszystkie aktywności produkcyjne, łącznie z rolnictwem i leśnictwem, ze szczególnym uwzględnieniem ulic i dróg, wymagają ciągłych napraw, modernizacji i konserwacji. Każdy dom mieszkalny, budynek użyteczności publicznej, hotel, sklep jest bez przerwy i nieustająco remontowany, adaptowany czy odświeżany.

Jest to widok tak zwyczajny i codzienny, że właściwie tego nie zauważamy. Irytują nas korki na autostradzie i drogach szybkiego ruchu spowodowane naprawą nawierzchni, ale zużywa się każdy, nawet najbardziej trwały materiał budowlany i załatanie dziur czy wymiana asfaltu, jest konieczna i częsta. Przy tak dużym natężeniu ruchu jest to nieuniknione. Malowanie mostów, konstrukcji stalowych, wymiana rur wodociągowych, naprawa dachów, budowanie ścieżek rowerowych i setki innych aktywności. Wszystkie one są niezbędne, by całe środowisko techniczne, w jakim funkcjonujemy na co dzień, działało sprawnie i coraz lepiej.

Pamiętajmy o tym, jak ważną rolę w rozwoju gospodarczym pełnią usługi budowlane. Są zawsze pierwszym, najbardziej widocznym i jednoznacznym sygnałem, w jakim kierunku zmierza aktualna koniunktura gospodarcza.