Nowoczesne konstrukcje stalowe

Najważniejszą, i zwykle w budownictwie stosowaną zasadą, jest łączenie wody z ogniem, czyli wysokich wymagań z niskimi kosztami. Niewiele jest w tej branży przykładów lepszego zastosowania wspomnianej zasady, niż konstrukcje stalowe.

Definicja konstrukcji stalowej i jej rodzaje

W konstrukcji stalowej, dźwigary stalowe walcowane, arkusze i rury wykonane ze stali konstrukcyjnej są połączone ze sobą przez skręcanie śrubami, spawanie lub nitowanie. Kolejną główną cechą konstrukcji stalowej jest płyta węzłowa, która łączy poszczególne pręty konstrukcji nośnej. Oprócz klasycznej, czystej konstrukcji stalowej, bardzo często stosuje się konstrukcje kompozytowe, które łączą w sobie elementy stalowego szkieletu i wypełnienie z betonu.

Konstrukcje stalowe zwyczajowo dzielone są na:

  • Stalowe wieże kratownicowe (maszty energetyczne, pylony elektrowni wiatrowych, wieże RTV i widokowe);
  • Konstrukcje mostowe (kompozytowe stal + beton, łukowe, wiszące z odciągami);
  • Stalowe konstrukcje wodne (śluzy, zapory, wrota zabezpieczające);
  • Produkcja dźwigów;
  • Stalowe konstrukcje powszechnego zastosowania (budowa hal, budowa magazynów, stalowe szkielety domów mieszkalnych);

Najważniejsze właściwości

Konstrukcja stalowa łączy zalety stosunkowo krótkiego okresu planowania i budowy z elastycznym projektem konstrukcyjnym. Taka elastyczność jest spowodowana zastosowaniem stosunkowo lekkich i smukłych elementów o wysokiej sprężystości, a także wysokiego i precyzyjnego poziomu prefabrykacji, prowadzącego do znacznego skrócenia czasu montażu. Elementy stalowe, narażone na działanie pogody, muszą być chronione przed korozją przez powłoki powierzchniowe lub ocynkowanie.

Ochrona przeciwpożarowa może być zagwarantowana w razie potrzeby za pomocą osłon przeciwpożarowych lub powłok przeciwpożarowych. W ostatnich latach wzrasta znaczenie planowania, budowania i obsługi budynków na zrównoważonym poziomie.

Konstruktorzy w budownictwie i specjaliści w branży nieruchomości, rozwijają holistyczne spojrzenie na swoje projekty. Właściwie żaden inny materiał budowlany nie jest tak dobry dla zrównoważonego budownictwa, jak stal; ze względu na wysoką wytrzymałość, nawet o niskiej masie i filigranowej konstrukcji, może łatwo przenosić obciążenia całych wieżowców.

Jeśli są one później przebudowywane lub burzone, stal w nich używana, może być oddzielona od masy rozbiórki za pomocą magnesów. Już dzisiaj 11% zebranych stali konstrukcyjnych jest ponownie wykorzystywanych w nowych budynkach, pozostała część może zostać przekształcona w stal wysokiej jakości jako surowiec wtórny (złom). Nowa stal może nawet uzyskać wyższą wytrzymałość niż oryginalny materiał.

Konstrukcje stalowe stosowane są wszędzie tam, gdzie stawiane są wysokie i bardzo wysokie wymagania wytrzymałościowe. Przykładem są duże rozpiętości konstrukcji dachowych (budowa hal przemysłowych, budowa magazynów) lub formalne i estetyczne wymagania.