Firmy budowlane – twórcza branża

Niewiele osób, nawet biegle władających językiem angielskim pamięta, że developer oznacza tego, kto:

  • Powoduje wzrost, stawanie się większym lub bardziej zaawansowanym (rozwiniętym);
  • Zmienia (przystosowuje) krajobraz do nowych celów, szczególnie przez budowanie domów;
  • Nabywa właściwości, doświadczenia lub posiadania czegoś.

W tym dosłownym znaczeniu każda firma deweloperska, która w języku polskim jest właściwie synonimem jakiejkolwiek firmy budowlanej, jest prawdziwym twórcą otaczającej nas materialnej rzeczywistości.

Firmy budowlane zajmują się prawie wszystkim

Najczęściej klasyczna firma budowlana zajmuje się stricte tym, do czego została powołana. Budowa domu pod klucz jest ambicją każdej nowej firmy budowlanej i w rzeczywistości sporo firm taki prestiżowy sukces osiąga. Te najlepiej zorganizowane są w stanie znaleźć i utrzymać tak dobre źródła finansowania swojej działalności, że mogą oferować gotowe domy na sprzedaż. Jest to dla przeciętej firmy budowlanej niedościgły (i rzeczywiście bardzo rzadko osiągany) ideał.

W realnych warunkach trzeba zarabiać na chleb, bez oglądania się a ideały.

Wśród firm budowlanych możemy wyróżnić:

  • Firmy dekarskie, które na więźby dachowe nakładają dowolny dach;
  • Firmy instalatorskie: elektryczność, gaz, wod.-kan., ogrzewanie, stolarka okienna i drzwiowa, biały montaż, sieć teleinformatyczna, alarmowa, garaże z automatyką, inne pomniejsze;
  • Firmy wykończeniowe: ścianki działowe, tynki, gładzie gipsowe, parapety, rynny, ocieplanie, malowanie, zabezpieczanie, niwelowanie terenu, zieleń, drogi wewnętrzne itd.
  • Firmy wyposażeniowe też można zaliczyć do firm budowlanych, bo bardzo często jakiś zakres takich robót muszą przeprowadzić;
  • Firmy remontowo-budowlane, bardzo licznie reprezentowane na ogromnych blokowiskach.

Największy prywatny pracodawca

Historia ludzkiej cywilizacji to również historia firm budowlanych, o których wzmianki są na tabliczkach glinianych sprzed 5 000 lat. Piramidy stoją do dziś. Rzymscy architekci byli wynagradzani złotem, znajdowali się bardzo wysoko w hierarchii społecznej. Firmy budowlane w różnych formach istniały zawsze. Te, jakie znamy dzisiaj, powstały około 150 -160 lat temu, gdy po rewolucjach w produkcji stali, zaczęto stawiać budynki w prawdziwie nowoczesny sposób.

Jeszcze do niedawna, w Polsce i na świecie, umiejętności budowanie były powszechne. Na wsi każda rodzina była firmą budowlaną. Domy budowano wspólnie, na zasadzie sąsiedzkiej pomocy. Dzisiaj to się zmieniło, ale nadal branża jest podstawą gospodarki. Według statystyki – w Polsce w 2016 roku na 14,29 miliona ogółu zatrudnionych, w budownictwie było ich oficjalnie 853 tysiące osób. Biorąc pod uwagę fakt, iż na rzecz budownictwa pracuje nawet do 1/3 pracowników zatrudnionych w innych branżach, budownictwo daje zatrudnienie dobrze ponad milionowi ludzi. Sprawia to, że drugim największym – zaraz po państwie – pracodawcą w Polsce są firmy budowlane. Zakres prowadzonych przez nie prac sprawia, że w całej gospodarce są reprezentowane przez najliczniejsze firmy specjalistyczne. Cała branża zaś, cieszy się dobrze zasłużonym szacunkiem.