Budowa domów jednorodzinnych, najważniejsza decyzja w życiu

Prawie żadna z decyzji, jakie w ciągu swojego życia podejmujemy, nie jest daleko idąca i brzemienna w skutki, jak ta, czy należy kupić, wynająć lub wybudować dom. Dla przeciętnego Kowalskiego budowa domów jednorodzinnych jest najważniejszą decyzją życia.

Podstawowe zasady

Jest kilka konieczności, które muszą być uwzględnione, by inwestycja miała sens i spełniała najważniejsze warunki powodzenia:

 • Zapewnienie właściwego finansowania. Ideał polega na posiadaniu wystarczających zasobów, by całość inwestycji sfinansować z własnych środków. Jest to rzadko spotykane. Należy zapewnić sobie odpowiednie źródło pokrywania zobowiązań;
 • Kupno odpowiedniej dla naszych zamiarów działki budowlanej. Wiąże się to z poprzednim wpisem, a dostępność odpowiadających nam lokalizacji i zastanych tam możliwości jest, niestety, mocno ograniczona;
 • Wybór architekta lub projektu standardowego. Architekt zaproponuje, zaprojektuje i ewentualnie zrealizuje wybrany przez nas, wymarzony dom;
 • Standardowy, dostępny w wielu wariantach, projekt.

Kierując się najważniejszymi z naszego punktu widzenia, możliwymi do osiągnięcia celami, wszystkie powyżej wymienione zasady, muszą być do końca zrealizowane. Tylko takie podejście gwarantuje pełne zadowolenie wymarzonego, własnego domu.

Realizacja budowy domu jednorodzinnego

Ilość decyzji, jakie w jej trakcie musimy podjąć, kolejnych rozpoczynanych i kończonych etapów jest naprawdę bardzo duża.

Oto najważniejsze z nich:

 • Przygotowanie i uzbrojenie terenu, otwarcie placu budowy;
 • Niezbędne prace ziemne;
 • Wykopanie, oszalowanie, uzbrojenie, wylanie i przygotowanie do dalszych prac fundamentu lub ławy fundamentowej;
 • Wymurowanie ścian, zamontowanie stropów i dachu;
 • Instalacja stolarki okiennej i drzwiowej;
 • Całość prac instalacyjnych (bardzo licznych i złożonych);
 • Ostateczne wykończenie (wewnątrz i na zewnątrz);

Szczegółowe rozpisanie wszystkich elementarnych etapów budowy jest w zasadzie niemożliwe. Ilość zmiennych i okoliczności towarzysząca przeciętnej budowie jest tak duża, że pełne ich wyliczenie jest niemal niemożliwe. Elastyczność reakcji i dostosowywanie się do okoliczności towarzyszących, są dla szybkiej i skutecznej realizacji budowy domu jednorodzinnego – niezbędne.

Różne rodzaje zabudowy

Wymienione powyżej podstawowe etapy budowy domów jednorodzinnych muszą być zmodyfikowane i uzupełnione o specyficzne wymagania, jeśli chcemy osiągnąć inny kształt i efekt końcowy. Budowa szeregówek czy budowa bliźniaków mają swoje indywidualne wymagania. Dla osiągnięcia docelowych funkcjonalności technologia budowy musi być odpowiednio skonfigurowana i nadzorowana. Wynik naszych wysiłków zależy od profesjonalizmu wynajętych poddostawców i wykonawców.

Warto zadbać choćby o to, by byli pod ręką w chwilach przełomowych, decydujących o powodzeniu naszych wysiłków doprowadzenia do końca ambitnych planów budowlanych. Takie firmy są wszędzie – wystarczy poszukać.

Podejmując najważniejszą życiową decyzję o budowie domu jednorodzinnego, decydujemy się na podjęcie naprawdę poważnego wyzwania. Jednak efekt końcowy naszych długich i wyczerpujących wysiłków powinien nam je z naddatkiem wynagrodzić. Własny dom jest bardzo często ukoronowaniem całego życia.